Blog

Samenwerking en co-makership

20/05/2011 Voor alle werkzaamheden in een professionele, lerende kennisorganisatie geldt dat samenwerken tussen meerdere partijen steeds meer centraal komt te staan. Samenwerking om processen op elkaar af te stemmen, samenwerking tussen beleid (staf) en uitvoering, samenwerking tussen verschillende stafafdelingen, samenwerking met aanpalende ROC’s, universiteiten en andere relevante kennisinstellingen, samenwerking met ingehuurde dienstverleners en samenwerking tussen…
Lees verder


24 maart 2017 0

De rol van zingeving (2)

26/04/2011 In mijn vorige blog heb ik aangestipt dat professioneel samenwerkende onderwijsteams intrinsiek gemotiveerd zijn omdat zowel de teams als haar leden zingeving ervaren. De drie belangrijkste intrinsieke motivatoren zijn het plezier van leren, het plezier van samenwerken en het plezier van resultaat. In een onderzoek naar goed functionerende docententeams (van Schijndel, 2011) werd de…
Lees verder


24 maart 2017 0

Hebben we in ons team professioneel plezier? De rol van zingeving.

20/04/2011 De meeste mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, zijn intrinsiek gemotiveerd. De belangrijkste reden waarom zij voor het onderwijs gekozen hebben, is dat zij “iets willen betekenen” voor studenten, hun school/kennisinstituut of de kenniseconomie. Grofweg zijn hier drie belangrijke motivatieprikkels te onderscheiden. –          Het plezier van leren. –          Het plezier van samenwerken. –         …
Lees verder


24 maart 2017 0

Leiden stuurgetallen tot een verbetercultuur?

12/04/2011 In de tien jaar dat ik als kwaliteitsmanager werkzaam ben, is het me zelden gelukt door middel van gestandaardiseerde stuurgetallen een verbetercultuur te creëren. Zolang de normen gehaald worden, is er niks aan de hand. Een goede verklaring voor de cijfermatig aangetoonde verbetering is snel gemaakt. Anders wordt het als de cijfers niet gehaald…
Lees verder


24 maart 2017 0

Interne audit Voortgezet Onderwijs

05/04/2011 Interne audit ten dienste van lerende organisatie De afgelopen jaren heb ik de Orchidee Scholengroep begeleid bij het opzetten van een systeem voor interne audits. Veel van mijn ervaringen uit het HBO waren hierbij direct of indirect toepasbaar op het VO. Er is echter één groot verschil. Daar waar in het HBO veelal de…
Lees verder


24 maart 2017 0

Ervaringen kritische reflectie volgens nieuw NVAO-kader

30/03/2011 Sinds begin van dit jaar is het NVAO kader veranderd. Opleidingen kunnen nu kiezen voor een beperkte of een uitgebreide opleidingsbeoordeling. Inmiddels heb ik mijn eerste ervaringen opgedaan met het schrijven van kritische reflecties als onderdeel van het uitgebreide kader. Hieronder mijn ervaringen. meer kleur, meer profilering. De inleiding is belangrijker geworden. Opleidingen kunnen zich…
Lees verder


24 maart 2017 0