https://i1.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/pexels-photo-207691.jpeg?resize=600%2C280&ssl=1

Basiskwalificatie examinering (BKE)

Toetsing staat binnen iedere hogeschool in de schijnwerpers. Dit komt door recente ontwikkelingen, zoals de verandering in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap, de verandering in het accreditatiestelsel en het rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ van de Vereniging Hogescholen.
De scholing BKE van Onderwijs.pro voldoet aan de gestelde BKE-eisen.


Doelgroep

De scholing is bedoeld voor docenten werkzaam in het hbo.


Inhoud

De scholing start met een (deels) zelfontwikkelde toets. Tijdens deze scholing wordt de toets en die van anderen beoordeeld op kwaliteit. Waar nodig zal deze toets gedurende de scholing bijgesteld worden.
De deelnemer leert:

  • vanuit opleidingsdoelen en leerdoelen een basisontwerp voor een toets maken;
  • een toetsmatrijs op te stellen en te analyseren;
  • een toets op te stellen die voldoet aan kwaliteitscriteria;
  • een cesuur voor de toets aan te geven en te onderbouwen;
  • criteria voor afname van de toets te beschrijven;
  • een toets te beoordelen en een toetsanalyse te maken;
  • de resultaten van een toets te registreren;
  • een toets te evalueren en op basis daarvan een verbeterplan te maken.

Data en kosten

De cursus wordt incompany aangeboden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de wensen worden afspraken gemaakt over de data en de kosten. In samenspraak met de hogeschool worden afspraken gemaakt over de wijze van eindassessment.

Inschrijving Incompany

Nader te bepalen

Nader te bepalen

Olga de Vries & Chhetri Ober

Inschrijving Incompany
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/CRKBO.jpg?resize=200%2C200&ssl=1