Bijeenkomst Platform HBO 6 februari 2020

Bijeenkomst Platform HBO 6 februari 2020

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het begrip duurzaamheid is zo actueel dat het een gemiste kans is wanneer het onderwijs hier niet op in weet te spelen. Maar hoe werk je aan duurzaamheidsbeleid binnen een hogeschool? Wat wordt er binnen het curriculum van de hbo-opleidingen aangeboden? Waar staan we nu met de Sustainable Development Goals waarvoor we een intentieverklaring hebben getekend? Wat betekent in het licht van de nieuwe strategische agenda van OCW het aanbieden van duurzaam onderwijs en wat vraagt dat voor de wijze waarop we het gesprek voeren en zicht houden op kwalitatief duurzaam onderwijs?

Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan we in gesprek met 2 gastsprekers en gaan we kort aan de slag met de Sustainable Development Goals.

Het programma ziet er alsvolgt uit:

 • 13.00 – 13.30 uur: Ontvangst
 • 13.30 – 13.35 uur: Opening
 • 13.35 – 14.15 uur: Presentatie en discussie
  Els Grooten, beleidsmedewerker bij Van Hall Larenstein, neemt ons mee in het duurzaamheidsbeleid van Van Hall Larenstein.

  Van Hall Laren Larenstein mag zich ‘de duurzaamste hogeschool van Nederland’ noemen! Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hbo-onderwijs, gebaseerd op ISO26000 – de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.
 • 14.15 – 15.00 uur: Presentatie en discussie
  Linda van Ooijen-van der Linden, beleidsadviseur en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft het idee permacultuur vertaald naar onderwijs.

  Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Linda heeft gekeken hoe de ontwerpprincipes van de permacultuur vertaald kunnen worden in een systeem voor het ontwerpen, verbeteren en zicht houden op duurzaam, kwalitatief onderwijs.
 • 15.00 – 15.10 uur: Pauze
 • 15.10 – 15.30 uur: Met elkaar aan de slag met SDG
  Hoe krijgen de Sustainable Development Goals een plek in jullie organisatie? Welke volgende stappen zouden gezet kunnen worden?

  De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en toenemende ongelijkheid, die onder meer zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals, vragen om duurzame oplossingen. Studenten, docenten en onderzoekers bij hogescholen leveren een belangrijke bijdrage aan deze oplossingen. Inmiddels hebben 11 hogescholen, onder het toeziend oog van voormalig premier Balkenende, een SDG-coalitie geformeerd om de Global Goals steviger te verankeren in het onderwijsaanbod.

  Vandaag gaan we kijken hoe de SDG een plek krijgen in ons onderwijsaanbod en hoe we hier een volgende slag in kunnen slaan op twee manieren.
  1) We duiken dieper in de standaarden voor AISCHE en gaan na hoe ver onze hogeschool is in de ontwikkeling van duurzaam onderwijs.
  2) We gaan aan de slag met de ontwerpprincipes van de permacultuur en deze toepassen op onze eigen hogeschool. We richten ons daarbij op Sustainable Development Goal 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’.
 • 15.30 – 15.45 uur: Opbrengsten delen en afronding
 • 15.45 – 15.50 uur: Vooruitblik naar volgende bijeenkomst

Datum: Donderdag 6 februari 2020

Kosten: NNK-leden gratis. Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en melden zich aan via info@nnk.nl.

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. De locatie ligt op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg). Klik hier voor de routebeschrijving.

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website.

Over Onderwijs.pro

Onderwijs.pro is het adviesbureau op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijskunde voor bedrijfsopleidingen, het HBO, MBO, en PO/VO. Wij leveren projectleiders, adviseurs, schrijvers van beleidsdocumenten, auditoren en onderwijskundig ontwikkelaars en helpen werknemers, branche-organisaties en bedrijven bij leer-werktrajecten. Wij denken graag met u en uw organisatie mee hoe u de volgende kwaliteitsstap kunt zetten.