Beroepsvereniging voor docenten en examencommissies. Stap naar duurzame kwaliteitsborging?

Beroepsvereniging voor docenten en examencommissies. Stap naar duurzame kwaliteitsborging?

19/01/2015

Samen met Annemieke Voets (Avans) organiseer ik namens het NNK de netwerkbijeenkomst van 12 februari a.s.

Het thema is: Beroepsvereniging voor docenten en examencommissies. Stap naar duurzame kwaliteitsborging?

De afgelopen jaren is het eigenaarschap van het hbo-onderwijs  meer komen te liggen bij docenten. Dit eigenaarschap gaat gepaard met een versterking van de professionele autonomie. Docenten worden hierop voorbereid via bijvoorbeeld trajecten als BKE en SKE, deskundigheidsbervordering op het gebied van praktijkgericht onderzoek en het volgen van master- en phd-opleidingen. Ook  professionaliseringstrajecten voor examencommissies (o.a. geïnitieerd vanuit de Vereniging Hogescholen) en toetsing- en beoordelingscurussen voor buitenschoolse begeleiders zijn de laatste jaren in dit kader geëntameerd.

Onlangs hield Pieter Pijlman, docent aan de Haagse Hogeschool, in het artikel “De lesboer, de klerk en de vorser”, Thema 4, 2014, een pleidooi voor het opzetten van een beroepsvereniging van hbo-docenten, zodat zij zich beter kunnen manifesteren als professionals.

Zijn stelling: “Door zich te organiseren als kennisgemeenschap die de hogescholen overstijgt, kan de beroepsgroep het toegenomen opleidingsniveau en de opgedane ervaring met toegepast onderzoek inzetten om de transitie van hogescholen tot hoogwaardige kennisinstellingen mede gestalte te geven vanuit een onafhankelijke eigen visie”.

In de NNK bijeenkomst van 12 februari a.s. willen wij dit thema verder uitdiepen: Wat betekent dat eigenlijk: het opzetten van een beroepsvereniging voor hbo-docenten?, kan dit bijdragen aan duurzame kwaliteitsborging van het hoger beroepsonderwijs? in welke mate moet zo’n toekomstige beroepsvereniging ook een eigen systeem van kwaliteitsbewaking invoeren? Moet je daarbij gaan werken met een register voor verplichte jaarlijkse bijscholing? of een register met didactische/inhoudelijke beroepscriteria? of moet je eerder denken aan wat lossere netwerkstructuren? En tot slot: wat betekent dit alles voor het werk van de kwaliteitsadviseur? Hoe kunnen zij bij deze initiatieven betrokken worden? en verandert op termijn hun kwaliteitsrol hierdoor?

Agenda

1330. Welkom door Annemieke Voets (Avans) en Paul van Deursen (Deursen Onderwijsgroep).

1340. Pieter Pijlman: “Pleidooi voor een beroepsvereniging van HBO docenten”.
Pieter Pijlman is docent bestuurskunde aan de opleiding European Studies. Daarnaast is hij lid van de kenniskring Governance van lector Henno Theisens. Binnen de kenniskring doet Pieter vergelijkend onderzoek naar hoger onderwijsbeleid in Nederland en Duitsland. Zijn onderzoek –dat uiteindelijk moet leiden tot een proefschrift– richt zich op governance in het hoger beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland.

In het hierboven aangehaalde artikel in Thema zet Pieter uiteen waarom een beroepsvereniging voor hbo-docenten noodzakelijk is en waarom het juist nu een goed moment is om deze vereniging op te richten. In zijn presentatie zal hij deze stelling nader toelichten en uitdiepen.

14.15 Vragen uit zaal + discussie met Pieter

14.30 koffie/netwerken

14.45 John Huizenga. Naar een beroepsvereniging voor examencommissieleden.
John Huizenga is kwartiermaker voor de Vereniging Hogescholen om een landelijke beroepsvereniging op te richten dat voorziet in de professionals governance van examencommissieleden zodat zij kunnen voorzien in hun eigen professionaliteit.

Hij is pleitbezorger van een beroepsvereniging voor leden van examencommissies dat voorziet in onder andere certificering (externe legitimering) van leden van examencommissies zodat zij een georganiseerde tegenkracht kunnen vormen in het spel tussen onderwijsuitvoering en onderwijskwaliteit.

Hij vindt dat examencommissies zich dienen te verhouden tot professionals governance. Huisman en De Vijlder (2013) spreken over professionals governance wanneer binnen een organisatie, en op landelijk niveau tussen verschillende gelijksoortige organisaties, professionals actief zijn die hun eigen systemen hebben voor aansturing op kwaliteit en vakbekwaamheid. Die, kortom hun eigen normen van professionaliteit bewaken en borgen.

In zijn presentatie gaat hij nader in op vragen als: Hoe ver zijn de examencommissies op dit gebied? en welke dilemma’s ervaren zij?

15.15 Vragen uit zaal + discussie met John

15.30 Algemene discussie met John en Pieter aan de hand van stellingen

  • Een beroepsvereniging voor hbo docenten en examencommmissies kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.
  • Docenten – en daarmee ook de leden van examencommissies – zijn op zijn hoogst quasi professioneel.
  • Docenten organiseren met het opzetten van een beroepsvereniging een tegenkracht tegen bestuurders en managers?
  • De professionalisering van docenten binnen een beroepsvereniging moet zowel gericht zijn op vakinhoud als op didactiek?
  • Het is niet wenselijk dat leden van de examencommissie hun eigen beroepsvereniging opzetten. Zij zouden moeten aansluiten bij de initiatieven voor een beroepsvereniging voor HBO-docenten.
  • Het opzetten van een beroepsverenigingen past in het actuele denken over kwaliteit en kwaliteitszorg, waarbij de kwaliteit voor het onderwijs steeds duidelijker in de lijn wordt gelegd.

 15.55 Mededelingen/ rondvraag/ halen en brengen en sluiting 

U kunt zich inschrijven via de site van NNK.

Ik hoop u de 12e te mogen ontmoeten en verheug me op boeiende discussies over dit thema.

Vriendelijke groet,

 

Paul van Deursen

Geef een reactie