https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/thumbnail_Basisleergang-onderwijskwaliteit.jpg?resize=600%2C320&ssl=1

Basisleergang onderwijskwaliteit (HBO)

“Hoe is het hbo eigenlijk ontstaan? Hoe maak je goed onderwijs vanuit een visie dat ook voldoet aan de standaarden van de NVAO? Wat komt er kijken bij toetsen? Hoe evalueer je effectief? Kunnen (interne) audits inspireren? En hoe krijg je zaken voor elkaar in je organisatie?, waar is het eigenaarschap belegd? en hoe kies je positie? In de driedaagse Basisleergang onderwijskwaliteit hbo komt het allemaal aan bod. In een rijke leeromgeving waaraan vaak opleidingsmanagers, docenten, leden examencommissies, onderwijskundigen en kwaliteitsadviseurs deelnemen, kunnen deelnemers hun professionele positie binnen onderwijsorganisaties verder ontwikkelen. Hierdoor leren ze effectiever bij te dragen aan de kwaliteit van het hoger onderwijs.


Doelgroep

De leergang wordt sinds 2015 gevolgd door kwaliteitsadviseurs, docenten, leden van examencommissies, opleidingscommissies, curriculumcommissies en opleidingsmanagement die geïnteresseerd zijn in onderwijskwaliteit.


Inhoud

Het hart van de leergang zit op het grensgebied van onderwijskwaliteit (NVAO-accreditatie), kennisorganisatie en onderwijskunde. De vier NVAO-standaarden worden behandeld vanuit een integraal strategisch, organisatorisch, bedrijfskundig en vooral ook onderwijskundig perspectief. De centrale vragen daarbij zijn: Hoe bouw je, gegeven de eisen die de vier standaarden stellen, een goed curriculum op? Hoe borg je dat duurzaam? Welke partijen spelen in het onderwijs welke rol en hoe werken ze daarbij optimaal samen? Hoe creëer je bij je opleiding een professionele onderwijscultuur? En hoe bouw je een lerende kennisorganisatie?


Zes blokken in drie dagen

De inhoud van de leergang is verdeeld over zes blokken in drie afzonderlijke dagen. Kwaliteit wordt daarbij steeds benaderd vanuit de invalshoeken van professionele, organisatorische en relationele kwaliteit in samenhang met de plan-do-check-act cyclus.

 1. Hoger beroepsonderwijs: ontwikkeling van het hbo, dimensies van onderwijskwaliteit, de pdca-cyclus in het onderwijs.
 2. Visie en profiel: profilering en visie van een opleiding, organisatorische en relationele kwaliteit bij visievorming.
 3. Programma en curriculum: didactische opbouw en samenhang, partijen die het onderwijs ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, professionele cultuur.
 4. Verantwoorden en verbeteren: audits uitvoeren, evalueren en verbeteren, effectieve presentatie bij audits.
 5. Toetsing en examinering: toetsorganisatie en toetsbeleid, kwaliteit van toetsen, governance bij toetsen, rol examencommissie en management, borging eindniveau.
 6. Samen werken: positie kiezen in een onderwijsorganisatie, effectief beïnvloeden, persoonlijke effectiviteit, de kunst van het niet-doen.

Leren van en met elkaar
Voor elk blok is een leerdoel geformuleerd. Bij de intake kunnen de deelnemers zelf aangeven wat daarbij de specifieke leervragen zijn en welke casuïstiek ze kunnen inbrengen. We vragen deelnemers elk blok voor te bereiden aan de hand van enkele artikelen. Tijdens de trainingsdagen komen we hier op terug en krijgt iedereen de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen met de andere deelnemers aan de hand van korte presentaties, discussies en groepsopdrachten. Bij elk blok behoort ook verdiepende literatuur die naar eigen inzicht kan worden ingezet.  Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat op basis van actieve deelname.


Trainers

De training wordt verzorgd Paul van Deursen. Dr. Paul van Deursen promoveerde als onderwijskundige. Hij werkte de afgelopen 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste vijftien in het hbo. Hij heeft zich gespecialiseerd in onderwijs- en onderzoekskwaliteit: eerst als hoofd concernkwaliteit van Hogeschool Utrecht en sinds twaalf jaar als zelfstandig adviseur/projectleider/trainer. Hij ondersteunt opleidingen en kenniscentra van vrijwel alle hogescholen in Nederland bij (her)accreditaties en verbetertrajecten, implementeert kwaliteitssystemen en toetsbeleid, ontwikkelt strategische visiedocumenten en professionaliseert onderwijsteams. Hij is mede-ontwikkelaar van Sci-Quest/lect (het kwaliteitssysteem voor lectoraten en kenniscentra) en heeft een bijdrage geleverd aan Kwaliteit van Toetsing onder de Loep (wordt bij de leergang geleverd).


Trainingsdagen en kosten

De leergang wordt uitsluitend incompany aangeboden. Mail voor de mogelijkheden naar Paul van Deursen.

 

Deelnemers aan het woord

 • “Het is prettig om in vogelvlucht kwaliteitszorg te doorlopen. Je komt er achter dat je meer weet dan je denkt en tegelijkertijd wakkert het je leergierigheid aan.”
 • “Een goede training waarbij ik inhoudelijke kennis heb kunnen opdoen die ik goed kan toepassen in mijn werk. Professionele trainers met veel kennis en een stimulerende houding. Leuk ook om te sparren en kennis te delen met collega’s in het werkveld. Een aanrader!”
 • “Leuk om ervaringen uit te wisselen met collega’s van hetzelfde niveau. Dat element verrijkt met de kennis van de beide trainers leverde een mooie opbrengst op.”
 • “Ik vind het een goede training, er wordt veel informatie gegeven en er was ruimte voor gesprek en discussie.”
 • “Ik werk sinds acht maanden als onderwijskundige/kwaliteitszorgmedewerker bij een hogeschool (daarvoor andere branches). Voor mij was de leergang heel nuttig, omdat er veel aan bod kwam. Ik heb er dus veel van geleerd. Ik zou het vooral aanraden bij startende collega’s. Ik had eigenlijk wel een aantal extra bijeenkomsten willen hebben.”
 • “Kwaliteit van onderwijs binnen het HBO wordt vanuit een breed perspectief benaderd. De leergang is juist ook interessant voor onderwijskundige leiders en leden van curriculumcommissies. De leergang (bepaalde onderdelen) geeft een goed overzicht en ‘handvaten’ hoe je als ‘onderwijskundig leider’ of als lid van de curriculumcommissie invloed kunt uitoefenen om de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid van je opleiding verder te ontwikkelen. Naast de inhoud van de leergang heeft het ‘leren van en met elkaar’ door de deelnemers een mooie meerwaarde.”
 • “Erg leerzaam en verhelderend. Ik vond het fijn dat in de breedte veel aspecten aan de orde kwamen waar je als kwaliteitszorgmedewerker mee te maken krijgt. Al met al zeer leerzaam en nogmaals bedankt voor de training!”
 • “Ik vond het heel prettig alles nog een keer compact aangereikt te krijgen om weer helemaal up-to-date te zijn.”
 • “Een geïntegreerde training van kwaliteitszorg met onderwijskundige onderwerpen.”
 • “Materialen waren erg ondersteunend. Zou de training vooral ook aanraden bij collega’s die minder met kwaliteitszorg te maken hebben om hen inzicht te geven in deze processen.”
 • “Nuttige achtergrondinformatie en opdrachten, een aantal dingen zijn direct te koppelen aan de praktijk.”
 • “prima leergang en ik ga deze zeker aanbevelen bij collega’s. Ook heb ik het leren kennen van professionals van andere hogescholen als zeer zinvol ervaren. Van de praktijk van andere hogescholen, de uitdagingen en de gekozen oplossingen kunnen we allemaal leren. Ikzelf heb nu wel behoefte aan een vervolgleergang. 
Schrijf je in
Inschrijving Incompany

Incompany

3 Dag(en)

Paul van Deursen

Schrijf je in
Inschrijving Incompany
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/CRKBO.jpg?resize=200%2C200&ssl=1