https://i0.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/leiderschap.jpg?resize=600%2C440&ssl=1

Basisleergang Onderwijskundig Leiderschap (HBO)

Op het eind van de leergang kent de cursist de belangrijkste ins en outs die van belang zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, beoordelen, evalueren, verbeteren en veranderen / innoveren van HBO-onderwijs. Hij weet hoe een HBO-opleiding onderwijskundig en organisatorisch goed kan worden ingericht. Vanuit deze kennis van curriculumontwikkeling en curriculumorganisatie kan hij, vanuit zijn specifieke rol als onderwijskundig leider, de kwaliteit van dit onderwijs duurzaam positief beïnvloeden. Niet alleen weet hij hoe hij dat moet doen, hij kan dit ook vertalen in persoonlijk effectief gedrag.


Doelgroep

De leergang is bestemd voor iedereen die in zijn of haar rol inhoudelijk leiding geeft aan een curriculum-ontwikkel, verander-, uitvoerings- of verbetertraject. Dat zijn bv leden van de curriculumcommissie, docenten die een onderwijsontwikkelgroep leiden (bv minor, onderwijseenheid), teamleiders en opleidingsmanagers.


Inhoud

De leergang bestaat uit twee dagen. Op dag 1 gaan we in op de basisprincipes van de onderwijspsychologie en onderwijskunde. Hoe leren mensen? En hoe kan je daar bij het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van een curriculum rekening mee houden? Wat is de rol van een scherpe profilering? Didactisch beleid? Toetsbeleid? En welke onderwijskundige stappen volg je bij het ontwerpen en ontwikkelen van een curriculum? Hoe ziet de ontwikkelorganisatie er uit en hoe kan je dat aansturen?

Op dag 2 gaan we vanuit de basis van dag 1 nader in op het leiding geven aan innovatieve trajecten. Wat kan je als onderwijskundig leider doen om docenten, vanuit veranderkundig perspectief, mee te krijgen in deze wat grotere curriculumwijzigingen? We werken daarbij vooral aan het uitbreiden van het handelingsrepertoire van de deelnemers. We behandelen welke soorten veranderingen worden onderscheiden, welke veranderstrategieën adequaat zijn en welke verandermethoden passen. Ook zoomen we in op veranderposities van betrokkenen in een onderwijsinnovatie en welke gedragsinterventies effectief zijn. Zie ook de volgende introductiefilmpjes: film 1 en film 2

Op beide dagen staat de thematiek en problematiek waar de deelnemer tegenaan loopt in zijn/haar eigen onderwijspraktijk centraal.


Leren van en met elkaar

Voor elke dag zijn leerdoelen geformuleerd. Bij de intake kunnen de deelnemers zelf aangeven wat daarbij de specifieke leervragen zijn en welke casuïstiek ze kunnen inbrengen. Tijdens de trainingsdagen komen we hier op terug en krijgt iedereen de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen met de andere deelnemers aan de hand van korte presentaties, discussies en groepsopdrachten.


Trainers

De training wordt verzorgd door experts op het gebied van onderwijskunde, curriculumontwerp en verandermanagement. Zij zijn allen werkzaam binnen het HBO.


Remco Coppoolse Msc.
 Organisator van het Learning Lab Onderwijsinnovatie van Hogeschool Utrecht. Dit Learning Lab ondersteunt projectleiders bij onderwijsinnovaties en organiseert masterclasses. Remco doet promotie-onderzoek naar het slagen en falen bij onderwijsinnovaties en ontwikkelt handvatten om onderwijsinnovaties succesvol te laten verlopen.

Else de Haan, Msc.
Else is cum laude afgestudeerd als onderwijskundige en binnen het hoger onderwijs actief op het gebied van curriculum- en toetsontwikkeling, uitvoeren van onderwijs en evaluatie van onderwijs- en docentkwaliteit. Het vormgeven van kwaliteitsbeleid waarin de perspectieven van verschillende stakeholders vertegenwoordigd is heeft haar bijzondere aandacht. Zij is er als ‘hands-on’ projectleider of adviseur van overtuigd dat in de samenwerking met docententeams, het geven van concrete voorbeelden, het gezamenlijke uitwerken van opdrachten en het doordacht inzetten van de aanwezige kwaliteiten in een team, de voortgang en het plezier in onderwijsinnovatieprojecten bevordert.

Paul van Deursen, PhD. Promoveerde als onderwijskundige en werkte de afgelopen 25 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste vijftien in het hbo. Hij heeft zich gespecialiseerd in het leiding geven aan curriculumontwikkeling, onderwijsverbetering en onderwijsinnovatie. Hij implementeert kwaliteitssystemen, didactisch beleid en toetsbeleid, ontwikkelt strategische visiedocumenten en professionaliseert onderwijsteams.

Chhetri Ober, Msc.  Senior onderwijskundige. Richt zich vooral op onderwijskundige ondersteuning bij het inrichten van nieuwe curricula. Chhetri’s interesse gaat uit naar hoe leerprocessen bij mensen werken en op welke wijze je deze processen kunt ondersteunen. Hij begeleidt als onderwijskundige docenten(teams) bij het verder ontwikkelen van het onderwijs. Hij wordt vooral gevraagd in trajecten waar ofwel problemen zijn of vraagstukken liggen op het gebied van toetsing, werkvormen, onderwijsorganisatie, motivatie van studenten en/of didactische vaardigheden van docenten.


Trainingsdagen 2018 en kosten

De leergang wordt op 27 maart & 17 april 2018 aangeboden in Utrecht. De kosten bedragen €1495.

Uit evaluaties van onze leergangen kwam naar voren dat het effect van de leergang groter is wanneer er meerdere mensen van een hogeschool deelnemen. De cursisten kunnen dan gemakkelijker samen optrekken om het geleerde ook op hun hogeschool aan te kaarten en toe te passen.

Mede om die reden werken wij met een staffelkorting:

  • Bij 3 deelnemers van dezelfde hogeschool 10% korting per persoon;
  • Bij 4 deelnemers van dezelfde 15% korting per persoon;
  • Bij 5 deelnemers van dezelfde hogeschool (tevens maximum per hogeschool) 20% korting per persoon.
Schrijf je in

27 maart & 17 april

€1495,- CRKBO geregistreerd en daarmee BTW-vrij

2 Dag(en)

Paul van Deursen, Chhetri Ober, Remco Coppoolse, Else de Haan

Schrijf je in
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/CRKBO.jpg?resize=200%2C200&ssl=1