https://i0.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2016/12/people-woman-coffee-meeting.jpg?resize=600%2C280&ssl=1

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Veel professionals kiezen vanuit hun passie voor het beroep docent. De transitie van vakprofessional naar het docentschap is echter niet eenvoudig. Zo heb je te maken met groepsdynamica, gemotiveerde en minder gemotiveerde studenten, de complexiteit van een toets ontwikkelen en afnemen, feedback geven aan en ontvangen van studenten en het ontwikkelen van onderwijs.


Doelgroep

De leergang is bestemd voor beginnende docenten in het hoger beroepsonderwijs of voor docenten die zich didactisch verder willen ontwikkelen.
De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het hoger onderwijs. Gecertificeerde docenten worden door alle hogescholen als gekwalificeerd docent erkend.


Inhoud

Tijdens de leergang komen onderwijskundige principes met betrekking tot ontwerpen, begeleiden, toetsen en evalueren aan bod. Op basis van de ervaringen van de deelnemers worden praktische tools aangereikt om onderwijsactiviteit binnen het hoger onderwijs effectiever te maken. De deelnemers leren vanuit een onderwijskundige visie onderwijs vorm te geven.
De deelnemers leren:

  • Vanuit een onderwijskundige visie te handelen;
  • Een les goed op te bouwen;
  • Goede doelstellingen/leeruitkomsten te formuleren;
  • Didactische werkvormen in te zetten om het leerproces te stimuleren;
  • Blende vormgeven van het onderwijs (Online onderwijs heeft klassikaal hard nodig)
  • In te spelen op lastige situaties in de groep;
  • Belangrijke principes van toetsen en beoordelen.

Data en kosten

De leergang wordt incompany aangeboden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de wensen worden afspraken gemaakt over de data en de kosten. In samenspraak met de hogeschool worden afspraken gemaakt over de wijze van eindassessment.

Schrijf je in
Inschrijving Incompany

Nader te bepalen

1 Dag(en)

Chhetri Ober

Schrijf je in
Inschrijving Incompany
https://i2.wp.com/www.onderwijs.pro/wp-content/uploads/2017/03/CRKBO.jpg?resize=200%2C200&ssl=1