Basiscursus onderwijskundig leiderschap voor afdelingsleiders en teamleiders vo

Afdelingsleiders en teamleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit en ontwikkeling van het voortgezet onderwijs. Zij bezitten een sleutelpositie in een dynamische omgeving, waarin constante interactie bestaat tussen docenten, leerlingen, rector en ouders. Als schoolleiders bepalen zij voor 70% de veranderingen. Zij zijn de mensen die de input leveren voor het beleid en er vervolgens ook voor moeten zorgen dat dit beleid wordt uitgevoerd. Dit vraagt om een visiegestuurde manier van werken en het vormgeven van uw schoolorganisatie vanuit onderwijskundige en organisatorische kennis.

Tijdens de tweedaagse cursus wordt u als afdelings- of teamleider uitgedaagd en professioneel begeleid in de ontwikkeling van bovengenoemde competenties, die onderdeel uitmaken van de beroepsstandaard. In de cursus wordt ingegaan op uw eigen professionele ontwikkeling, maar ook hoe u uw professionele ontwikkeling in uw school kan bevorderen. Belangrijke thema’s komen aan de orde, waaronder strategie- en visiebepaling, het inzetten van uw persoonlijke kwaliteiten als onderwijskundig leider, HRM, financiën en organisatie

Programma

Twee dagen werken we samen aan uw persoonlijk ‘profiel van onderwijskundig leider’. We verkennen daarbij uw leiderschapsstijl. Beide dagen krijgt u relevante theorieën aangereikt, afgewisseld met diverse werkvormen om de vertaling te kunnen maken naar uw eigen onderwijspraktijk.

Tijdens dag 1 komen de volgende onderwerpen aan bod

– Uw profiel als leider (Wat zijn mijn doelen? Waar sta ik nu? En hoe kan ik zorgen dat mijn persoonlijk leiderschap doorontwikkelt? Wat is de ontwikkelingsladder? Hoe word ik een zelflerend, zelfaccepterend, zelfreflecterend, zelfvertrouwend, zelfsturend, zelfoplossend leider?)
– Visie ontwikkelen, visie vertalen naar beleid en beleid implementeren.
– Projecten aansturen, hoe doe je dat? Projectmanagement.
– Aansturen van professionals en teamontwikkeling, hoe doe je dat? Hoe krijg en hou ik mijn docenten in beweging en hoe kan ik ze permanent helpen in hun ontwikkeling?
– Sturen op intrinsieke motivatie en omgaan met weerstand.
– Sturen op financiën (masterclass door een directeur, i.c. Bart Wendrich).
– HRM, relevante wet- en regelgeving en de onderwijs-cao.

Tijdens dag 2 komen de volgende onderwerpen aan bod

– Verder aanscherping van uw leiderschapsprofiel.
– De vijf basiscompetenties van effectief leiderschap (aansluitend op de beroepsstandaard en het schoolleidersregister.
– Uitbreiding van uw handelingsrepertoire in uw leiderschapsstrategieën.
– Baggeren door de prut: Hoe blijf ik overeind in de waan van de dag? Hoe hou ik het beheersbaar en hoe stuur ik op eigenaarschap? En wat betekent dat voor delegeren? 
– Organisatiestructuur, cultuur en systemen (homeostase) en welke krachten spelen daarbij een rol.

Doelgroep

Middenkader vo; afdelingsleiders en teamleiders en aspirant schoolleiders.

Wanneer

Donderdag/vrijdag……. (maart/april 2019)
De cursus vindt plaats in omgeving Utrecht.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat op basis van actieve deelname.

Kosten *)

€ 1.495,- p.p.
Bij 3 deelnemers van dezelfde school: 10% korting per persoon.
Bij 4 deelnemers van dezelfde school: 15% korting per persoon.
Bij 5 deelnemers van dezelfde school (tevens maximum per school)**): 20% korting per persoon.

*) Onderwijs.pro Opleidingen is erkend door Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van BTW.
**) Uitwisseling van verschillende ervaringen is een succesfactor van deze tweedaagse gebleken. Als u de voorkeur geeft aan een incompany cursus, dan kunt u contact met ons opnemen.

Trainer

Dick Helders, Rector Gymnasium Apeldoorn en directeur van ……..