Auteur: Paul van Deursen

Sterker in professionaliteit

Werkend en lerend bouwen aan een nieuw (en flexibel) curriculum

De afgelopen jaren hebben wij de leergang Kwaliteit hbo verzorgd. In deze leergang leren de cursisten de basisprincipes van het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een curriculum (inclusief toetsing). Ook het opzetten van een professionele kennisorganisatie en het samenwerken volgens een professionele cultuur komen aan de orde. De norm die we hierbij hanteren…
Lees verder


29 mei 2017 0

Van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken (thema-middag)

Op 8 juni a.s. organiseert het NNK het symposium “van prestatieakkoord naar kwaliteitsafspraken”. Aanleiding Hogescholen willen sturen op kwaliteit en zich publiekelijk verantwoorden over gerealiseerde kwaliteit. Dit willen zij liever niet meer doen aan de hand van landelijke, met het ministerie afgesproken, kwantitatieve prestatieafspraken. Zij geven er de voorkeur aan zelf het initiatief te nemen…
Lees verder


24 maart 2017 0

Flexibele deeltijd en kwaliteit(sborging)

16/03/2017 Op donderdag 13 april a.s. organiseren Frits Kamps (Hogeschool Zuyd) en ik t.b.v. het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement een discussiemiddag rond het thema “Flexibele Deeltijd en kwaliteit(sborging). De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (Domstad-academie). Met de keuze voor gepersonaliseerd leren binnen het flexibele deeltijdonderwijs staat niet langer het onderwijs, maar de student die eigen…
Lees verder


24 maart 2017 0

Onderwijskwaliteit hbo: de balans na 300 deelnemersdagen (deel 3: leerdoelen en toetsen)

10/03/2017 Sinds 2015 verzorgen Ouke Pijl en ik de Basisleergang Onderwijskwaliteit hbo. We hebben deze leergang zeven keer verzorgd voor ruim 100 deelnemers vanuit vrijwel alle hogescholen, de inspectie van het onderwijs en het particuliere onderwijs. Deze cursisten beslaan samen alle rollen die in het onderwijs te vinden zijn: opleidingsmanagers, kwaliteitsadviseurs, leden van curriculumcommissies, leden…
Lees verder


24 maart 2017 0

Onderwijskwaliteit hbo: de balans na 300 deelnemersdagen (deel 2: sociaal constructivisme)

21/02/2017 Sinds 2015 verzorgen Ouke Pijl en ik de Basisleergang Onderwijskwaliteit hbo. We hebben deze leergang zeven keer verzorgd voor ruim 100 deelnemers vanuit vrijwel alle hogescholen, de inspectie van het onderwijs en het particuliere onderwijs. Deze cursisten beslaan samen alle rollen die in het onderwijs te vinden zijn: opleidingsmanagers, kwaliteitsadviseurs, leden van curriculumcommissies, leden…
Lees verder


24 maart 2017 0

Nieuwsbrief 2: uitbreiding Deursen Onderwijsgroep

13/02/2017 In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat de Deursen Onderwijsgroep en Pronaos Academy de handen ineenslaan. Hierdoor koppelen we onze ervaring met accreditatietrajecten aan onze onderwijskundige diensten. Wij zoomden toen in op ons trainingsaanbod, met leergangen op het gebied van; onderwijskwaliteit HBO;  onderwijskundigleiderschap; opleidingscommissies; BKE en BKO. Inmiddels hebben wij ons team uitgebreid met twee onderwijskundigen: Marieke…
Lees verder


24 maart 2017 0