Auteur: Paul van Deursen

Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs

Op 11 april jongstleden organiseerde het Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs de netwerkbijeenkomst “Wetenschappelijke integriteit in onderzoek en onderwijs”. Gedragscode in het onderwijs In het onderwijs is deze code van betekenis als onderwerp van kennisoverdracht en training en als normatief kader bij wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksstages van studenten. Wetenschappelijk onderzoek van studenten valt daarmee binnen…
Lees verder

NNK: Save the date: 6 juni 2019 Onderwijskwaliteit: the next step

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel. Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!” Waar moet het volgens de…
Lees verder

Eenvoudig auditsysteem VO/PO in 8 stappen

Steeds meer scholen voor VO en PO vragen mij hoe je een intern auditsysteem opzet. Hieronder een eenvoudig stappenplan om te komen tot zo’n systeem. Dit systeem heeft zich bewezen in het HBO. Ook in het VO zijn mijn ervaringen hiermee positief. Stap 1. Bepaal de scope Welk onderwerp of welke onderwerpen gaan we onder…
Lees verder

Werken aan kwaliteit: het Dialoogmodel voor het onderwijs

In opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkelde Stevens Consultancy het Dialoogmodel, een nieuw referentiekader voor het onderwijs met het open gesprek als basis. Een interventie op zichzelf, waarbij het meer gaat om het stimuleren van een dialoog dan om het oordelen over goed en fout. Het dialoogmodel beoogt een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling…
Lees verder

Bijeenkomst internationale kwaliteitsborging NNK

Op 7 februari jongstleden hield het Nederland Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs een bijeenkomst over internationale kwaliteitsborging. Elke opleiding in het HBO heeft wel te maken met internationalisering, en dat heeft veel verschillende dimensies. Michal Karpíšek, Secretary General of EURASHE, the European Association of Universities of Applied Sciences, ging in op wat EURASHE behelst. Nataly Alarcon,…
Lees verder

A Journey through Quality & Quality Assurance in International Perspective

Invitation Meeting Platform HBO Date: 7th of February 2019 The meeting will be conducted in English Quality Assurance and internationalization meet each other on at least three levels. You are invited to meet (international) experts to discuss relevant themes as: • Applying for International Distinctive Feature– How to evidence our international orientation? • Applying for…
Lees verder