Auteur: Paul van Deursen

NNK: Save the date: 6 juni 2019 Onderwijskwaliteit: the next step

Ga in dialoog met de NVAO en het ministerie over een nieuwe wind in het accreditatiestelsel. Op 6 juni willen wij als NNK-leden in gesprek gaan met de NVAO en het ministerie van OCW over de vraag wat de volgende stap in ons accreditatiestelsel moet worden. “Kwaliteitszorg: the next step!” Waar moet het volgens de…
Lees verder


21 maart 2019 0

Eenvoudig auditsysteem VO/PO in 8 stappen

Steeds meer scholen voor VO en PO vragen mij hoe je een intern auditsysteem opzet. Hieronder een eenvoudig stappenplan om te komen tot zo’n systeem. Dit systeem heeft zich bewezen in het HBO. Ook in het VO zijn mijn ervaringen hiermee positief. Stap 1. Bepaal de scope Welk onderwerp of welke onderwerpen gaan we onder…
Lees verder


7 maart 2019 0

Werken aan kwaliteit: het Dialoogmodel voor het onderwijs

In opdracht van Kwaliteitsnetwerk mbo ontwikkelde Stevens Consultancy het Dialoogmodel, een nieuw referentiekader voor het onderwijs met het open gesprek als basis. Een interventie op zichzelf, waarbij het meer gaat om het stimuleren van een dialoog dan om het oordelen over goed en fout. Het dialoogmodel beoogt een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling…
Lees verder


26 februari 2019 0

Bijeenkomst internationale kwaliteitsborging NNK

Op 7 februari jongstleden hield het Nederland Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs een bijeenkomst over internationale kwaliteitsborging. Elke opleiding in het HBO heeft wel te maken met internationalisering, en dat heeft veel verschillende dimensies. Michal Karpíšek, Secretary General of EURASHE, the European Association of Universities of Applied Sciences, ging in op wat EURASHE behelst. Nataly Alarcon,…
Lees verder


11 februari 2019 0

A Journey through Quality & Quality Assurance in International Perspective

Invitation Meeting Platform HBO Date: 7th of February 2019 The meeting will be conducted in English Quality Assurance and internationalization meet each other on at least three levels. You are invited to meet (international) experts to discuss relevant themes as: • Applying for International Distinctive Feature– How to evidence our international orientation? • Applying for…
Lees verder


23 januari 2019 0

Onderwijs.pro en BTB gaan samenwerken

Onderwijs.pro en Bureau voor Toetsen & beoordelen (BTB) troffen elkaar toevallig bij een hogeschool. Onderwijs.pro was bezig met het ondersteunen van een team bij het ontwikkelen van nieuw onderwijs en BTB was gevraagd een BKE-traject (Basis Kwalificatie Examinering) voor docenten te verzorgen. Deze training moest in het Nederlands en het Engels worden gegeven. Trainen doe…
Lees verder


10 januari 2019 0