Agenda masterclass Kwaliteitsborging en Kwaliteitscultuur

Agenda masterclass Kwaliteitsborging en Kwaliteitscultuur

29/11/2012

Op 6 december a.s. organiseer ik, samen met Dick Helder, directeur van het Titus Brandsmacollege in Velp de workshop “Kwaliteitsborging voor een goede nachtrust”. Met een selecte groep VO-directeuren, (con)rectoren en bestuurders willen we bespreken op welke wijze gerealiseerde kwaliteit geborgd kan worden, op welke wijze er binnen de school een kwaliteitscultuur kan ontstaan en hoe interne audits daar (mogelijk) een bijdrage aan kunnen leveren.

Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar. Als u bij deze masterclass aanwezig wilt zijn, kunt u met mij hierover contact opnemen.

 

De agenda voor deze bijeenkomst is.

Agenda “Masterclass: ‘Kwaliteitsborging voor een goede nachtrust’

6 december 15.00-17.30 uur

Fundatie van Renswoude (er is parkeergelegenheid)

Agnietenstraat 5

3512 XA Utrecht

 

14.30-15.00 Inloop en koffie

15.00 -15.10 Opening, kennismaking  door Paul van Deursen

15.10 – 15.30 Stimuleren van duurzame kwaliteitscultuur en borgen van bestaande kwaliteit d.m.v. interne audits: Hoe doe je dat? (Paul van Deursen)

15.30 – 16.00 Ervaringen uit de praktijk

  • Ervaringen van Arentheemcollege (Dick Helder).
  • Ervaringen van Orchidee Scholengroep (Eric vd Horst).

 

16.00-16.45 Delen van kennis en ervaringen. Discussie in subgroepen.

  • Hoe is de huidige kwaliteitscultuur en kwaliteitsborging bij u op school?
  • Waar wilt u op deze gebieden naar toe?
  • En wat is daarvoor nodig?
  • Welke elementen van de gepresenteerde auditsystematiek zijn daarbij bruikbaar?
  • En welke ervaringen van uw collegadirecteuren/ bestuurders zijn daarvoor bruikbaar?

 

16.45-17.00 Plenaire terugkoppeling en hoe nu verder?

 

17.00-17.30 Sluiting en borrel

 

Paul van Deursen                                                                      Dick Helder

Senior adviseur onderwijskwaliteit                                   Directeur Titus Brandsma

06-226 863 16                                                                            06- 29550147

www.deursenonderwijsgroep.nl                                        www.arentheemcollege.nl

Geef een reactie