‘Accreditatiestelsel 3.0: verdiend vertrouwen wordt beloond!?’

‘Accreditatiestelsel 3.0: verdiend vertrouwen wordt beloond!?’

18/09/2014

 

Datum: donderdag 9 oktober 2014

Bijeenkomst NNK Platform HBO

De effectiviteit van het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs staat opnieuw ter discussie. In 2011 zijn een aantal aanpassingen in het accreditatiestelsel gedaan met als doel o.a. minder administratieve lasten, stimulering van de kwaliteitscultuur en het centraal stellen van de inhoud van het onderwijs bij de kwaliteitsbeoordeling.

Het huidige stelsel is positief geëvalueerd, maar ……de voorgenomen lastenverlichting is niet gerealiseerd! Daarom zijn medewerkers van het Ministerie van OCW in het voorjaar het land ingetrokken om met betrokkenen te spreken over het accreditatiestelsel. De input wordt gebruikt bij de vormgeving van accreditatiestelsel 3.0, dat per 2017 in werking zou moeten treden, en mogelijk voor het doorvoeren van quick wins in het huidige stelsel.

Kortom: een goed moment om met elkaar het toekomstperspectief voor de inrichting van kwaliteitszorg en accreditatie binnen de hogescholen te bespreken.

  • Hoe geven we het accreditatiestelsel 3.0 vorm?
  • Hoe kunnen we verdiend vertrouwen belonen, zodat de lasten fors verminderen?

Als Nederlands Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs organiseren wij op 9 oktober a.s. een middag waarin u wordt bijgepraat door medewerkers van OCW over de stand van zaken Accreditatiestelsel 3.0. en waarin we met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een drietal scenario’s.  U ontmoet uw vakgenoten en u hoort over de meest actuele casussen.


Programma
13.30 – 13.40        Opening en welkom

13.40 – 14.15        Presentatie Accreditatiestelsel 3.O; stand van zaken en discussiepunten (Sarah Morassi en/of Sabah Dakika, beidsmedewerkers Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW)

14.15 – 14.45       Gesprek in subgroepen op basis van 3 scenario’s

14.45 – 15.00      Pauze

15.00 – 15.30      René Kloosterman (directeur Aequi, evaluatiebureau voor het Hoger Onderwijs) deelt zijn visie op de nieuwe ontwikkelingen

15.30 – 15.45   Laatste woord ……..

15.45 – 16.00    Mededelingen, halen, brengen, rondvraag, sluiting bijeenkomst

Kosten

NNK-leden gratis. (max. 35 deelnemers)

Introducés zijn welkom samen met het NNK-lid. Introducés maken vooraf € 15,– over op IBAN: NL31 RABO 0113 7740 95 en worden aangemeld door het NNK-lid of melden zich aan via info@nnk.nl

Locatie
Cursus- en Vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9 in Utrecht

http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/

Op loopafstand van het CS. De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand (P1 ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg). Bij de receptie kunt u tegen gereduceerd tarief een dagkaart (uitrijkaart) kopen (€ 10 (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

NNK leden kunnen zich aanmelden via Mijn Activiteiten op de NNK website.

Geef een reactie