Aansprakelijkheid examencommissies

Aansprakelijkheid examencommissies

24 maart 2017 Blog 0

14/01/2015

Binnen de Deursen Onderwijsgroep werk ik samen met John D Huizinga. Hij is kwartiermaker voor het opzetten van een landelijke vereniging examencommissies bij de Vereniging Hogescholen. Regelmatig zal John van dit blog-platform gebruik maken om u te informeren en prikkelen over actuele zaken m.b.t. examencommissies. Zijn eerste bijdrage gaat over de aansprakelijkheid van examencommissies bij het onterecht afgeven van diploma’s.

Laatst zag ik hoe regeringleiders hun handtekening hadden gezet onder een verdrag. Wellicht is het beroepsdeformatie maar het leek of de regeringleiders hadden geoefend. Het zetten van hun handtekening vond ik even spectaculair als blase. Toen ik nog voorzitter van de examencommissie was had ik ook een spectaculaire handtekening. Althans, dat was alleen zichtbaar op de eerste diploma’s en supplementen. Daarna werd het een krabbel en later een vlugge strakke lijn. Wellicht appelleerde het aan een persoonlijkheidsstoornis, maar ik vond het best stoer om, quasi klagend, te kunnen zeggen dat ik een kleine 10.000 handtekeningen op diploma’s had gezet. Handtekeningen die door familie, vrienden en werkgevers werden gezien. Mijn handtekening als de borgpin van een waardedocument. Ik voelde mij gewichtig en belangrijk, tot mij gevraagd werd of het mogelijk kon zijn dat ik mijn handtekening, uiteraard nooit zo bedoeld, misschien en in enkele gevallen, wellicht een keer onterecht had gezet?

Examencommissies nemen besluiten waaraan de overheid direct of indirect rechtsgevolgen verbindt. Wat is dan het gevolg als ten onrechte een handtekening is gezet? Zijn zij dan aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen daarvan? Immers, degene die aan een bekostigde instelling meewerkt aan het onterecht afgeven van een getuigschrift, is strafbaar. En diegene kan strafrechtelijk vervolgd worden met een geldboete van de derde categorie (art. 15.5). Dat is een geldboete van ten hoogste € 8.100 (art. 23 Wetboek van Strafrecht). Hoewel dit strafbare feit “slechts” een overtreding is en geen misdrijf (art. 15.7), zie ik ook mogelijkheden voor een civiele procedure voor benadeelde organisaties die er toch op mochten vertrouwen dat examencommissies hun werk deden.

Misschien overtrokken, maar ik wil u toch adviseren om ook eens bij uw College van Bestuur na te vragen of u ook onder hun aansprakelijkheidsverzekering valt. Misschien ook een mooi moment om de kosten van uw professionalisering te declareren.

 

John D. Huizinga

kwartiermaker landelijke vereniging examencommissies

Geef een reactie