Onderwijs.pro is hét bureau voor onderwijskwaliteit en onderwijskunde. Onze dienstverlening richt zich hierbij op adviseren, projectleiding, cursussen en het schrijven van onderwijsbeleidsdocumenten. Wij leveren diensten van hoge kwaliteit op een zakelijke manier tegen een eerlijke prijs. We hebben zeer veel relevante ervaring. Alles wat we doen, hebben we zelf meerdere malen bij verschillende opleidingen uitgevoerd. Wij werken vanuit een heldere missie, visie en aanpak.

Aanpak

Onze aanpak is deskundig, integraal en gericht op duurzame verbetering van het onderwijs. Door jarenlange ervaring met het praktisch toepassen van actuele onderwijskundige principes, slagen wij erin snel duidelijk te krijgen waar u als opleiding staat en waar kansrijke mogelijkheden liggen om de volgende kwaliteitsstap te maken. Deze mogelijkheden vertalen wij naar de praktijk, waarbij wij alle relevante organisatieniveaus actief en volwaardig betrekken en laten participeren.

Door met uw opleiding de kwaliteitsnormen en waarden te operationaliseren wordt ervoor gezorgd dat professionals zich weer eigenaar van de onderwijskwaliteit voelen.

Onze verbeterprocessen realiseren wij altijd via de lijn, zodat het spel tussen docenten, lijnfunctionarissen en staf transparant en blijvend gespeeld wordt. 

Systematisch werken aan resultaat, gebruik maken van en reflecteren op feedback, doorzetten en bijsturen zijn voor ons daarbij de essentiële kenmerken om de kwaliteitscyclus draaiende te houden.

Wij maken duidelijke werkafspraken, komen die afspraken zelf altijd na en spreken ook uw professionals hierop aan. Deze wat hardere elementen van kwaliteitszorg combineren wij met de wat zachtere elementen als samenwerken, inspireren en kennisdelen. 

Wij geloven in deze combinatie van hard en zacht om de resultaten ook duurzaam te kunnen borgen.

Lees meer over onze missie en visie