Bijeenkomst internationale kwaliteitsborging NNK

Bijeenkomst internationale kwaliteitsborging NNK

Op 7 februari jongstleden hield het Nederland Netwerk Kwaliteit Hoger Onderwijs een bijeenkomst over internationale kwaliteitsborging.

Elke opleiding in het HBO heeft wel te maken met internationalisering, en dat heeft veel verschillende dimensies.

Michal Karpíšek, Secretary General of EURASHE, the European Association of Universities of Applied Sciences, ging in op wat EURASHE behelst.

Nataly Alarcon, Quality assurance Officer at Hotelschool The Hague, vertelde over de ervaringen die zij had met de combinatie-accreditatie bij de NVAO (Nederlands), bij CeQuint (internationalisering) en bij THE-ICE (m.b.t. hospitality & tourism education).

Tot slot nam Mr Ben Schulte, Senior policy officer at Van Hall Larenstein University of Applied Sciences zijn gehoor mee in de wijze waarop hun Bachelor-opleidingen ‘International Development Management’ en hun masteropleidingen ‘Management of Development’ en ‘Agricultural Production Chain Management’ een internationaal accreditatieproces via EADI en CeQuint & NVAO ingingen.

Een zeer uitgebreid verslag van deze drie lezingen is te vinden op de website van Wiep Koehoorn.